Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Oplossing

foutU hebt het fout!

foutDe vice-premier vroeg zich af wie er nu eigenlijk belast was met de coördinatie van het socialezekerheidsstelsel.

goedDe vicepremier vroeg zich af wie er nu eigenlijk belast was met de coördinatie van het socialezekerheidsstelsel.

Afleidingen met voorvoegsels van Latijnse of Griekse herkomst worden aaneengeschreven. Als het echter gaat om twee botsende klinkers, schrijf je een koppelteken. Als het Latijnse of Griekse voorvoegsel niet meer als dusdanig herkend wordt, schrijf je een deelteken (Bv. coöpteren, reünie).

Referentie: JDS

8.994 personen hebben tot nu toe deze Taaldrop opgelost.
3.182 (35%) hadden hem juist.

* Iets wordt als fout beschouwd als het minstens in één taaladviesboek als fout of niet-standaardtaal wordt vermeld, ook al zijn andere auteurs het er niet mee eens. Klik hier voor de lijst van alle referentiewerken.

Vind je Taaldrop leuk en wil je het aanbevelen aan een vriend(in) die er volgens jou evenveel plezier zal aan beleven? Klik dan hier om die persoon uit te nodigen om zich ook in te schrijven op Taaldrop.

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.