Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Referentiewerken

In Taaldrop wordt iets als fout beschouwd als het minstens in één taaladviesboek als fout of niet-standaardtaal wordt vermeld, ook al zijn andere auteurs het er niet mee eens. Hieronder vind je de lijst van geraadpleegde werken, samen met de afkortingen die worden gebruikt in het woordje uitleg bij elke Taaldrop:

 • ANS – W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS), Martinus Nijhoff, Wolters Plantyn, 1997
 • ANSe – Algemeen Nederlandse Spraakkunst – elektronische versie
 • AOL – Peter van der Horst, Alles over leestekens, Standaard Uitgeverij, 1999
 • DTD – Riemer Reinsma, De tekstdokter, Prisma Taal, Het Spectrum, 2003
 • DTG – Peter van der Horst, De Taalgids, Tekstverzorging van A tot Z, SDu, Standaard Uitgeverij, 2000
 • EGB – Elektronisch Groene boekje, Sdu, Standaard, AND Electronic Publishing, 1998
 • EURe – Eurodicautom
 • GOOe – Google
 • GVE – Wim Daniëls, Gids voor de eindredacteur, Uitgeverij L.J. Veen, 2002
 • HJV – Th. Vindevogel, Het juiste voorzetsel, Wolters Plantyn, 1999
 • HVN – M. Klein en M. Visscher, Handboek Verzorgd Nederlands, Uitgeverij Contact, Martinus Nijhoff Uitgevers, 1999
 • KLT – Klare Taal, Van Dale Lexicografie, 2002
 • KSG – Henriëtte Houët, Kramers Stijlgids, Uitgeverij Het Spectrum, 2002
 • NRC – Ewoud Sanders en Koos Metselaar (samenstelling), Stijlboek NRC Handelsblad, Van Dale Lexicografie, NRC Handelsblad, 2000
 • RDW – P.J. van der Horst, Redactiewijzer, Standaard Uitgeverij, 2000
 • SCH – J. Renkema, Schrijfwijzer, Sdu, 2002
 • SDS – L. Permentier, Stijlboek De Standaard, Roularta Books, 2003
 • STW – P.J. van der Horst, Stijlwijzer, Sdu, Standaard, 1996
 • TAN – W. Smedts en W. Van Belle, Taalboek Nederlands, De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans, 1997
 • TDBe – Taaldatabanken
 • TUVe – Taalunieversum
 • VDe – Dikke Van Dale – online versie
 • VDEe – Van Dale Engels vertalend woordenboek – online versie
 • VDFe – Van Dale Frans vertalend woordenboek – online versie
 • VDS – P.G.J. van Sterkenburg, Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden, Van Dale Lexicografie, 1991
 • VRT – Ruud Hendrickx, Stijlboek VRT, Van Dale Lexicografie, 2003
 • WNTe – Woordenlijst Nederlandse taal (Groene boekje) – online versie
 • WPS – A.S. Reber, Woordenboek van de psychologie, Uitgeverij Bert Bakker, 1998
 • JDS – J. De Schrijver en A. Neijt, Handboek Spelling, Wolters Plantyn, 2005

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.