Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Oplossing

foutU hebt het fout!

foutDe man las moeiteloos alle kruizen van de notenbalk, maar hij was ook analfabeet en ondertekende elk document met kruizen. Lezen en schrijven vond hij twee onoverkomelijke kruizen.

goedDe man las moeiteloos alle kruizen van de notenbalk, maar hij was ook analfabeet en ondertekende elk document met kruisen. Lezen en schrijven vond hij twee onoverkomelijke kruizen.

'Kruis' heeft vele betekenissen, en bij elke betekenis hoort een specifiek meervoud: kruisen, kruizen of beide. Woordenboeken geven hier uitsluitsel.

Referentie: VDC

2.422 personen hebben tot nu toe deze Taaldrop opgelost.
918 (38%) hadden hem juist.

* Iets wordt als fout beschouwd als het minstens in één taaladviesboek als fout of niet-standaardtaal wordt vermeld, ook al zijn andere auteurs het er niet mee eens. Klik hier voor de lijst van alle referentiewerken.

Vind je Taaldrop leuk en wil je het aanbevelen aan een vriend(in) die er volgens jou evenveel plezier zal aan beleven? Klik dan hier om die persoon uit te nodigen om zich ook in te schrijven op Taaldrop.

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.