Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Oplossing

foutU hebt het fout!

foutTaaldrop gaat ertussenuit. We laden de accu op en in September zijn we er weer met een lading nieuwe Taaldrops.

goedTaaldrop gaat ertussenuit. We laden de accu op en in september zijn we er weer met een lading nieuwe Taaldrops.

Namen van dagen en maanden schrijf je in het Engels wel met een hoofdletter, maar in het Nederlands met een kleine letter.

Referentie: VDC

9.559 personen hebben tot nu toe deze Taaldrop opgelost.
7.861 (82%) hadden hem juist.

* Iets wordt als fout beschouwd als het minstens in één taaladviesboek als fout of niet-standaardtaal wordt vermeld, ook al zijn andere auteurs het er niet mee eens. Klik hier voor de lijst van alle referentiewerken.

Vind je Taaldrop leuk en wil je het aanbevelen aan een vriend(in) die er volgens jou evenveel plezier zal aan beleven? Klik dan hier om die persoon uit te nodigen om zich ook in te schrijven op Taaldrop.

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.