Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Oplossing

foutU hebt het fout!

foutHij werd in die column nog vernoemd als de aanstichter, maar uiteindelijk had hij er niks mee te maken.

goedHij werd in die column nog genoemd als de aanstichter, maar uiteindelijk had hij er niks mee te maken.

Als je bv. je zoontje de naam van je vader geeft, dan vernoem je het naar zijn opa. In het Nederlands kan in deze zin alleen noemen worden gebruikt.

Referentie: VDC

9.399 personen hebben tot nu toe deze Taaldrop opgelost.
5.303 (56%) hadden hem juist.

* Iets wordt als fout beschouwd als het minstens in één taaladviesboek als fout of niet-standaardtaal wordt vermeld, ook al zijn andere auteurs het er niet mee eens. Klik hier voor de lijst van alle referentiewerken.

Vind je Taaldrop leuk en wil je het aanbevelen aan een vriend(in) die er volgens jou evenveel plezier zal aan beleven? Klik dan hier om die persoon uit te nodigen om zich ook in te schrijven op Taaldrop.

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.